WBP File

? Cách mở file .WBP? Những phần mềm mở file .WBP và sửa file lỗi. Convert Binary WBP file sang định dạng khác.

.WBP File Extension

   
File name WBP File
File Type Webshots Collection File
Nhà phát triển AG Interactive
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .WBP là file gì?

WBP là Raster Image Files - Webshots Collection File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi AG Interactive.

Tập tin được sử dụng bởi Webshots Desktop Connect, một ứng dụng cho phép người dùng xem, sắp xếp và chia sẻ hình ảnh; chứa một tập hợp các hình ảnh .JPEG lưu trong Webshots định dạng độc quyền; dùng để sắp xếp nhiều hình ảnh trong một bộ sưu tập duy nhất; giống như một tập tin .WBC nhưng ít phổ biến hơn.

What is a WBP file?

File used by Webshots Desktop Connect, an application that enables users to view, organize, and share pictures; contains a collection of .JPEG images stored in the Webshots proprietary format; used to organize multiple pictures in a single collection; same as a .WBC file but less common.

Cách mở .WBP file

Để mở file .WBP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WBP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WBP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WBP do người dùng đóng góp.

  • Threefold Photos Webshots Desktop Connect
  • Ultimate Webshots Converter
  • Ultimate Webshots Converter
  • MPEG Video Wizard DVD
  • KWPS
  • Webshots
  • Webshots

Chuyển đổi file .WBP

File .WBP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *