WCRY File

? Cách mở file .WCRY? Những phần mềm mở file .WCRY và sửa file lỗi. Convert N/A WCRY file sang định dạng khác.

.WCRY File Extension

   
File name WCRY File
File Type WannaCry Virus Encrypted File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .WCRY là file gì?

WCRY là Encoded Files - WannaCry Virus Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một WCRY là một tập tin được mã hóa bởi WannaCryptor, nhiễm ransomware sử dụng bởi tội phạm mạng. Nó chứa tập tin của người dùng, chẳng hạn như một BAK, .DOC, .MPG, hoặc tập tin .PDF, được mã hóa bởi virus. file WCRY trở nên phổ biến vào năm 2017.

What is a WCRY file?

A WCRY file is a file encrypted by WannaCryptor, a ransomware infection utilized by cybercriminals. It contains a user's file, such as a .BAK, .DOC, .MPG, or .PDF file, encrypted by the virus. WCRY files became prevalent in 2017.

Cách mở .WCRY file

Để mở file .WCRY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WCRY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WCRY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WCRY do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .WCRY

File .WCRY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *