WCX File

? Cách mở file .WCX? Những phần mềm mở file .WCX và sửa file lỗi. Convert N/A WCX file sang định dạng khác.

.WCX File Extension

   
File name WCX File
File Type RemoteApp and Desktop Connections Configuration File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .WCX là file gì?

WCX là Settings Files - RemoteApp and Desktop Connections Configuration File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Cấu hình tập tin được sử dụng bởi Remote Desktop Connection, một chương trình có trong Windows sử dụng để máy tính truy cập từ xa; chứa thông tin thiết lập để bootstrap hoặc cài đặt các thiết lập kết nối ban đầu; thường được phân tán trong mạng công ty khi máy tính được thiết lập hoặc cập nhật.

What is a WCX file?

Configuration file used by Remote Desktop Connection, a program included with Windows used to access computers remotely; contains setup information to bootstrap or install initial connection settings; often distributed within company networks when computers are setup or updated.

Cách mở .WCX file

Để mở file .WCX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WCX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WCX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WCX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Remote Desktop Connection

Chuyển đổi file .WCX

File .WCX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *