WCZ File

? Cách mở file .WCZ? Những phần mềm mở file .WCZ và sửa file lỗi. Convert Zip WCZ file sang định dạng khác.

.WCZ File Extension

   
File name WCZ File
File Type Chameleon Clock Wallpaper File
Nhà phát triển Softshape Development
Phân loại Settings Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .WCZ là file gì?

WCZ là Settings Files - Chameleon Clock Wallpaper File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Softshape Development.

Tập tin được sử dụng bởi Chameleon Clock, một chương trình sử dụng để tùy chỉnh hình nền Windows; chứa một hình nền, hình ảnh xem trước, và một số hình ảnh khác có chứa đồ họa để hiển thị thời gian hiện tại; sử dụng để đồng bộ hóa đồ họa hình nền với thời gian hệ thống đồng hồ; lưu trữ sử dụng Zip nén.

What is a WCZ file?

File used by Chameleon Clock, a program used to customize Windows wallpapers; contains a background image, preview images, and several other images containing graphics for displaying the current time; used to synchronize wallpaper graphics with the system clock time; stored using Zip compression.

Cách mở .WCZ file

Để mở file .WCZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WCZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WCZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WCZ do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Dexclock
  • Dexclock
  • Chameleon Clock
  • PerfectClock

Chuyển đổi file .WCZ

File .WCZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *