WDGT File

? Cách mở file .WDGT? Những phần mềm mở file .WDGT và sửa file lỗi. Convert Zip WDGT file sang định dạng khác.

.WDGT File Extension

   
File name WDGT File
File Type 1Dashboard Widget
Nhà phát triển Apple
Phân loại System Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.1 ★ (8 Bình chọn)

File .WDGT là file gì?

WDGT là System Files - 1Dashboard Widget, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Apple.

Widget được sử dụng bởi các Dashboard trong Mac OS X 10.4 và mới hơn; chứa một chương trình nhỏ như một chiếc đồng hồ, lịch, từ điển tìm kiếm văn bản, dự báo thời tiết, hoặc một máy tính; sử dụng như là định dạng để phân phối các widget và có thể nhấn đúp chuột để cài đặt các widget trên bảng điều khiển.

What is a WDGT file?

Widget used by the Dashboard in Mac OS X 10.4 and later; contains a small program such as a clock, calendar, dictionary word search, weather report, or a calculator; used as the format for distributing widgets and can be double-clicked to install the widget on the dashboard.

Cách mở .WDGT file

Để mở file .WDGT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WDGT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WDGT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WDGT do người dùng đóng góp.

  • Apple macOS
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • AdobeR CaptivateR

Chuyển đổi file .WDGT

File .WDGT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *