WDL File

? Cách mở file .WDL? Những phần mềm mở file .WDL và sửa file lỗi. Convert N/A WDL file sang định dạng khác.

.WDL File Extension

   
File name WDL File
File Type World Definition Language Script
Nhà phát triển Conitec Datasystems
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .WDL là file gì?

WDL là Developer Files - World Definition Language Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Conitec Datasystems.

Script viết bằng Định nghĩa Việt NGÔN NGỮ (WDL); sử dụng cho lập trình trò chơi trong không gian 3D Gà Xâm Lược (3DGS), một chương trình phát triển trò chơi; chứa mã nguồn của chương trình và có thể tham khảo file WDL khác.

What is a WDL file?

Script written in the World Definition Language (WDL); used for programming games in 3D Gamestudio (3DGS), a game development program; contains program source code and may reference other WDL files.

Cách mở .WDL file

Để mở file .WDL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WDL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WDL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WDL do người dùng đóng góp.

  • PSPad
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Gamestudio
  • Vocatude
  • Script Editor
  • Script Editor

Chuyển đổi file .WDL

File .WDL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *