WDQ File

? Cách mở file .WDQ? Những phần mềm mở file .WDQ và sửa file lỗi. Convert N/A WDQ file sang định dạng khác.

.WDQ File Extension

   
File name WDQ File
File Type Offline Explorer Queue File
Nhà phát triển MetaProducts
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .WDQ là file gì?

WDQ là Data Files - Offline Explorer Queue File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MetaProducts.

Danh sách các tập tin trang web được tải về với Offline Explorer, một trang web chương trình lưu trữ; đóng vai trò như một hàng đợi tải về có chứa URL của các trang HTML, hình ảnh, và các tập tin khác từ một trang web cụ thể.

What is a WDQ file?

List of website files to be downloaded with Offline Explorer, a website archiving program; serves as a download queue that contains URLs of HTML pages, images, and other files from a specific website.

Cách mở .WDQ file

Để mở file .WDQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WDQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WDQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WDQ do người dùng đóng góp.

  • MetaProducts Offline Explorer Pro
  • MetaProducts Offline Explorer
  • MetaProducts Offline Explorer
  • Media Player Classic
  • MetaProducts Offline Explorer Enterprise
  • WindaqStarter Kits
  • WindaqStarter Kits

Chuyển đổi file .WDQ

File .WDQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *