WDSEML File

? Cách mở file .WDSEML? Những phần mềm mở file .WDSEML và sửa file lỗi. Convert N/A WDSEML file sang định dạng khác.

.WDSEML File Extension

   
File name WDSEML File
File Type Thunderbird Searchable Email File
Nhà phát triển Mozilla
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .WDSEML là file gì?

WDSEML là Misc Files - Thunderbird Searchable Email File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Mozilla.

tập tin Một WDSEML là một tập tin được tạo ra bởi Mozilla Thunderbird, email và tin tức chương trình miễn phí. Nó chứa thông tin email và cho phép Windows tìm kiếm để tìm nội dung cụ thể trong email khi thực hiện tìm kiếm Windows.

What is a WDSEML file?

A WDSEML file is a file created by Mozilla Thunderbird, a free email and news program. It contains email message information and enables Windows search to find specific content in the emails when performing Windows searches.

Cách mở .WDSEML file

Để mở file .WDSEML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WDSEML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WDSEML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WDSEML do người dùng đóng góp.

  • Mozilla Thunderbird
  • Mozilla Thunderbird
  • Mozilla Thunderbird
  • SeaMonkey

Chuyển đổi file .WDSEML

File .WDSEML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *