WDW File

? Cách mở file .WDW? Những phần mềm mở file .WDW và sửa file lỗi. Convert N/A WDW file sang định dạng khác.

.WDW File Extension

   
File name WDW File
File Type WinDev Window File
Nhà phát triển PC SOFT
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .WDW là file gì?

WDW là Developer Files - WinDev Window File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi PC SOFT.

tập tin cho nhà phát triển tạo ra bởi WinDev, một chương trình được sử dụng để làm cho Windows và các ứng dụng điện thoại di động; tiết kiệm một cửa sổ ứng dụng và có thể bao gồm các lĩnh vực văn bản, các nút, menu thả xuống, đồ họa, và các yếu tố khác; đóng vai trò như một hộp thoại cho người dùng nhập vào hoặc là một cái nhìn để hiển thị đầu ra.

What is a WDW file?

Developer file created by WinDev, a program used for making Windows and mobile applications; saves an application window and may include text fields, buttons, drop-down menus, graphics, and other elements; acts as a dialog box for user input or as a view for output display.

Cách mở .WDW file

Để mở file .WDW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WDW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WDW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WDW do người dùng đóng góp.

  • PC SOFT WinDev

Chuyển đổi file .WDW

File .WDW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *