WDZ File

? Cách mở file .WDZ? Những phần mềm mở file .WDZ và sửa file lỗi. Convert N/A WDZ file sang định dạng khác.

.WDZ File Extension

   
File name WDZ File
File Type WDZip Compressed Archive
Nhà phát triển PC SOFT
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .WDZ là file gì?

WDZ là Compressed Files - WDZip Compressed Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi PC SOFT.

tập tin Một WDZ là một tài liệu nén tạo ra bởi WDZip, một công cụ có trong WINDEV sử dụng để nén và giải nén tập tin vào tài liệu lưu trữ. Nó chứa một hoặc nhiều file định dạng giống và khác nhau. file WDZ được sử dụng để nhóm và nén file để tổ chức nhiều file và tiết kiệm không gian.

What is a WDZ file?

A WDZ file is a compressed archive created by WDZip, a tool included in WINDEV used to compress and decompress files into archives. It contains one or more files of the same or different formats. WDZ files are used to group and compress files to organize multiple files and save space.

Cách mở .WDZ file

Để mở file .WDZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WDZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WDZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WDZ do người dùng đóng góp.

  • PC SOFT WinDev

Chuyển đổi file .WDZ

File .WDZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *