WEA File

? Cách mở file .WEA? Những phần mềm mở file .WEA và sửa file lỗi. Convert N/A WEA file sang định dạng khác.

.WEA File Extension

   
File name WEA File
File Type Ecotect Weather File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .WEA là file gì?

WEA là Data Files - Ecotect Weather File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

tập tin dữ liệu thời tiết được sử dụng bởi Autodesk Ecotect, một chương trình phân tích xây dựng cho các tòa nhà năng lượng thiết kế hiệu quả; cũng có thể được mở bằng cách sử dụng Công cụ thời tiết, một chương trình được sử dụng để phân tích và hình dung dữ liệu khí hậu theo giờ.

What is a WEA file?

Weather data file used by Autodesk Ecotect, a building analysis program for designing energy efficient buildings; may also be opened using the Weather Tool, a program used for analyzing and visualizing hourly climate data.

Cách mở .WEA file

Để mở file .WEA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WEA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WEA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WEA do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Weather Tool
  • Weather Tool
  • Weather Manager
  • The Weather Tool
  • Pointcarre
  • Pointcarre

Chuyển đổi file .WEA

File .WEA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *