WER File

? Cách mở file .WER? Những phần mềm mở file .WER và sửa file lỗi. Convert N/A WER file sang định dạng khác.

.WER File Extension

   
File name WER File
File Type Windows Error Report
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (17 Bình chọn)

File .WER là file gì?

WER là System Files - Windows Error Report, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

báo cáo lỗi được tạo ra bởi Windows Error Reporting (WER); phần mềm chụp tai nạn dữ liệu và giúp người dùng cung cấp thông tin vụ tai nạn khi lỗi báo cáo; thông tin tập hợp cho cả hoạt động ứng dụng bị treo hệ thống.

What is a WER file?

Error report generated by Windows Error Reporting (WER); captures software crash data and helps users provide crash information when reporting errors; gathers information for both operating system application crashes.

Cách mở .WER file

Để mở file .WER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WER do người dùng đóng góp.

  • WinSQL
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • ModelRight

Chuyển đổi file .WER

File .WER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *