WERD File

? Cách mở file .WERD? Những phần mềm mở file .WERD và sửa file lỗi. Convert N/A WERD file sang định dạng khác.

.WERD File Extension

   
File name WERD File
File Type Werd Ransomware Encrypted File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .WERD là file gì?

WERD là Encoded Files - Werd Ransomware Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một tập tin có phần mở rộng .werd là một tập tin đã được mã hóa bởi virus Werd, mà là một biến thể của Dừng và Djvu ransomware đã trở thành phổ biến vào tháng năm 2019. Nó được mã hóa nên không thể mở các tập tin bằng cách đơn giản thay đổi phần mở rộng tập tin.

What is a WERD file?

A file with a .werd extension is a file that has been encrypted by the Werd virus, which is a variant of Stop and Djvu ransomware that became prevalent in October 2019. It is encrypted so it is not possible to open the file by simply changing the file extension.

Cách mở .WERD file

Để mở file .WERD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WERD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WERD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WERD do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .WERD

File .WERD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *