WFD File

? Cách mở file .WFD? Những phần mềm mở file .WFD và sửa file lỗi. Convert N/A WFD file sang định dạng khác.

.WFD File Extension

   
File name WFD File
File Type 1WaveFront Drum Kit File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.2 ★ (5 Bình chọn)

File .WFD là file gì?

WFD là Audio Files - 1WaveFront Drum Kit File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa mẫu âm thanh cho một bộ trống hoàn chỉnh; sử dụng bởi các con chip tổng hợp Turtle Beach đầu sóng để trống âm thanh tái tạo; tổng hợp đầu sóng dựa trên bao gồm các Maui, Tropez, Rio, và Monterey.

What is a WFD file?

Contains audio samples for a complete drum kit; used by the Turtle Beach WaveFront synthesizer chip to recreate drum sounds; WaveFront-based synthesizers includes the Maui, Tropez, Rio, and Monterey.

Cách mở .WFD file

Để mở file .WFD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WFD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WFD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WFD do người dùng đóng góp.

  • FMJ-Software Awave Studio
  • GMC Inspire Designer
  • GMC Inspire Designer
  • WebFormDesigner
  • VinylStudio

Chuyển đổi file .WFD

File .WFD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *