WGZ File

? Cách mở file .WGZ? Những phần mềm mở file .WGZ và sửa file lỗi. Convert Zip WGZ file sang định dạng khác.

.WGZ File Extension

   
File name WGZ File
File Type S60 Web Runtime Widget Package
Nhà phát triển Nokia
Phân loại System Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .WGZ là file gì?

WGZ là System Files - S60 Web Runtime Widget Package, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Nokia.

Nén kho lưu trữ có chứa một widget, hoặc chương trình nhỏ, dành cho điện thoại Nokia S60-based; có thể bao gồm HTML, CSS và JavaScript tập tin; chạy qua Web Runtime (WRT) phần mềm đi kèm với điện thoại S60.

What is a WGZ file?

Compressed archive that contains a widget, or small program, for Nokia S60-based phones; may include HTML, CSS and JavaScript files; runs via the Web Runtime (WRT) software included with S60 phones.

Cách mở .WGZ file

Để mở file .WGZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WGZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WGZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WGZ do người dùng đóng góp.

  • Nokia Multimedia Transfer
  • Nokia Suite
  • Nokia Suite
  • Nokia PC Suite

Chuyển đổi file .WGZ

File .WGZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *