WIQ File

? Cách mở file .WIQ? Những phần mềm mở file .WIQ và sửa file lỗi. Convert XML WIQ file sang định dạng khác.

.WIQ File Extension

   
File name WIQ File
File Type Visual Studio Work Item Query File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .WIQ là file gì?

WIQ là Developer Files - Visual Studio Work Item Query File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi Visual Studio, một ứng dụng phát triển phần mềm được phát triển bởi Microsoft; được sử dụng bởi nhóm phát triển phần mềm để lưu trữ hạng mục công trình như lỗi và nhiệm vụ; giúp với quản lý dự án vì nó cho phép hạng mục công trình được giao, xếp hàng, và theo dõi.

What is a WIQ file?

File used by Visual Studio, a software development application developed by Microsoft; used by software development teams for storing work items such as bugs and tasks; helps with project management because it allows work items to be assigned, queued, and tracked.

Cách mở .WIQ file

Để mở file .WIQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WIQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WIQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WIQ do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • IQwic
  • IQwic

Chuyển đổi file .WIQ

File .WIQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *