WIXLIB File

? Cách mở file .WIXLIB? Những phần mềm mở file .WIXLIB và sửa file lỗi. Convert Text WIXLIB file sang định dạng khác.

.WIXLIB File Extension

   
File name WIXLIB File
File Type WiX Library File
Nhà phát triển Outercurve Foundation
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .WIXLIB là file gì?

WIXLIB là Developer Files - WiX Library File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Outercurve Foundation.

Thư viện tạo ra bởi WiX Toolset, một tiện ích Windows phát triển cài đặt tập tin; chứa một thư viện hàm thiết lập, bao gồm tài liệu tham khảo kết nối với các yếu tố khác ở dạng XML.

What is a WIXLIB file?

Library file created by WiX Toolset, a Windows installer development utility; contains a library of setup functions, including references connected to other elements in XML form.

Cách mở .WIXLIB file

Để mở file .WIXLIB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WIXLIB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WIXLIB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WIXLIB do người dùng đóng góp.

  • WiX Toolset

Chuyển đổi file .WIXLIB

File .WIXLIB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *