WIZ File

? Cách mở file .WIZ? Những phần mềm mở file .WIZ và sửa file lỗi. Convert Binary WIZ file sang định dạng khác.

.WIZ File Extension

   
File name WIZ File
File Type Microsoft Wizard File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .WIZ là file gì?

WIZ là Executable Files - Microsoft Wizard File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Hướng dẫn sử dụng bởi các chương trình của Microsoft, chẳng hạn như Microsoft Word; chứa macro, mẫu, và các yếu tố giao diện người dùng; sử dụng để hướng dẫn người dùng thông qua một loạt các bước trong việc hoàn thành một nhiệm vụ phức tạp hoặc lặp đi lặp lại; có thể được tạo ra như là một add-in cho các chương trình Microsoft.

What is a WIZ file?

Wizard file used by Microsoft programs, such as Microsoft Word; contains macros, templates, and user interface elements; used to guide users through a series of steps in completing a complex or repetitive task; can be created as an add-in for Microsoft programs.

Cách mở .WIZ file

Để mở file .WIZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WIZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WIZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WIZ do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Publisher 2019
  • Microsoft Word 2019
  • Microsoft Word 2019
  • Wizton
  • Dell Protected Workspace

Chuyển đổi file .WIZ

File .WIZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *