WJE File

? Cách mở file .WJE? Những phần mềm mở file .WJE và sửa file lỗi. Convert Binary WJE file sang định dạng khác.

.WJE File Extension

   
File name WJE File
File Type WinJournal Entry
Nhà phát triển Mariner Software
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .WJE là file gì?

WJE là Misc Files - WinJournal Entry, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Mariner Software.

nhật ký kỹ thuật số tạo ra bởi WinJournal, một nhật ký và viết blog chương trình dành cho Windows; chứa một mục tạp chí duy nhất, bao gồm ngày, chủ đề, và văn bản nhập cảnh; cũng có thể bao gồm hình ảnh, âm thanh và video; sử dụng cho xuất khẩu mục ghi chép cá nhân và import chúng vào một tạp chí (tập tin .WJF).

What is a WJE file?

Digital journal entry created by WinJournal, a journaling and blogging program for Windows; contains a single journal entry, including the date, topic, and entry text; may also include images, audio, and video; used for exporting individual journal entries and importing them into another journal (.WJF file).

Cách mở .WJE file

Để mở file .WJE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WJE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WJE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WJE do người dùng đóng góp.

  • Mariner WinJournal

Chuyển đổi file .WJE

File .WJE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *