WJF File

? Cách mở file .WJF? Những phần mềm mở file .WJF và sửa file lỗi. Convert N/A WJF file sang định dạng khác.

.WJF File Extension

   
File name WJF File
File Type 1WinZip Job File
Nhà phát triển Corel
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .WJF là file gì?

WJF là Backup Files - 1WinZip Job File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

Tập tin được tạo ra bởi WinZip, một tiện ích được sử dụng để "nén" file vào tài liệu lưu trữ ZIP nén; chứa các hướng dẫn công việc cho cách thức lưu trữ nên được tạo ra, chẳng hạn như tên thư mục, tiêu chuẩn mã hóa, thiết lập bảo mật, và đích tập tin ZIP; có thể chạy bằng tay hoặc lên kế hoạch để thực hiện trên cơ sở định kỳ trong WinZip.

What is a WJF file?

File created by WinZip, a utility used for "zipping" files into compressed .ZIP archives; contains job instructions for how the archive should be created, such as folder names, encryption standard, security settings, and ZIP file destination; can be run manually or scheduled for execution on a periodic basis in WinZip.

Cách mở .WJF file

Để mở file .WJF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WJF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WJF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WJF do người dùng đóng góp.

  • Corel WinZip 24
  • WinZip Pro
  • WinZip Pro

Chuyển đổi file .WJF

File .WJF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *