WJR File

? Cách mở file .WJR? Những phần mềm mở file .WJR và sửa file lỗi. Convert N/A WJR file sang định dạng khác.

.WJR File Extension

   
File name WJR File
File Type ReGet Deluxe Data File
Nhà phát triển ReGet
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .WJR là file gì?

WJR là Data Files - ReGet Deluxe Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ReGet.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi ReGet Deluxe, một trình quản lý download hiện đại dành cho Windows XP và Vista; có thể lưu trữ thông tin cấu hình (Default.wjr), dữ liệu tập tin hàng đợi (Queue.wjr), hoặc các thông tin khác được tham chiếu bởi ReGet.

What is a WJR file?

Data file used by ReGet Deluxe, a modern download manager for Windows XP and Vista; may store configuration information (Default.wjr), file queue data (Queue.wjr), or other information referenced by ReGet.

Cách mở .WJR file

Để mở file .WJR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WJR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WJR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WJR do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • ReGet Deluxe
  • ReGet Deluxe
  • ReGet Pro
  • ReGet Junior
  • ReGet5
  • ReGet5

Chuyển đổi file .WJR

File .WJR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *