WK1 File

? Cách mở file .WK1? Những phần mềm mở file .WK1 và sửa file lỗi. Convert Binary WK1 file sang định dạng khác.

.WK1 File Extension

   
File name WK1 File
File Type Lotus Worksheet
Nhà phát triển IBM
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.1 ★ (14 Bình chọn)

File .WK1 là file gì?

WK1 là Data Files - Lotus Worksheet, dưới định dạng Binary được phát triển bởi IBM.

Bảng tính được tạo ra bởi Lotus 1-2-3, một chương trình bảng tính phổ biến vào những năm 1990; chứa các tế bào, được tổ chức bởi các hàng và cột; sử dụng để lưu trữ và phân tích dữ liệu có cấu trúc, cũng như công thức một cách nhanh chóng tính toán.

What is a WK1 file?

Spreadsheet created by Lotus 1-2-3, a popular spreadsheet program in the 1990s; contains cells, which are organized by rows and columns; used to store and analyze structured data, as well as quickly compute formulas.

Cách mở .WK1 file

Để mở file .WK1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WK1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WK1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WK1 do người dùng đóng góp.

  • Planamesa NeoOffice
  • Corel Quattro Pro X9
  • Corel Quattro Pro X9
  • Apache OpenOffice
  • Gnumeric
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .WK1

File .WK1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *