WK2 File

? Cách mở file .WK2? Những phần mềm mở file .WK2 và sửa file lỗi. Convert Binary WK2 file sang định dạng khác.

.WK2 File Extension

   
File name WK2 File
File Type Lotus 2 Worksheet
Nhà phát triển IBM
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .WK2 là file gì?

WK2 là Data Files - Lotus 2 Worksheet, dưới định dạng Binary được phát triển bởi IBM.

Bảng tính được tạo ra bởi Lotus 1-2-3, phiên bản 2, một chương trình bảng tính; chứa dữ liệu như một mạng lưới các hàng và cột; hỗ trợ văn bản, số, công thức, và các loại dữ liệu; sử dụng để lưu trữ và tổ chức dữ liệu.

What is a WK2 file?

Spreadsheet created by Lotus 1-2-3, version 2, a spreadsheet program; contains data as a grid of rows and columns; supports text, numbers, formulas, and other types of data; used to store and organize data.

Cách mở .WK2 file

Để mở file .WK2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WK2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WK2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WK2 do người dùng đóng góp.

  • Planamesa NeoOffice
  • Microsoft Excel 2019
  • Microsoft Excel 2019
  • Generic

Chuyển đổi file .WK2

File .WK2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *