WK4 File

? Cách mở file .WK4? Những phần mềm mở file .WK4 và sửa file lỗi. Convert Binary WK4 file sang định dạng khác.

.WK4 File Extension

   
File name WK4 File
File Type Lotus 4 Worksheet
Nhà phát triển IBM
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (21 Bình chọn)

File .WK4 là file gì?

WK4 là Data Files - Lotus 4 Worksheet, dưới định dạng Binary được phát triển bởi IBM.

Bảng tính được tạo ra bởi IBM Lotus 1-2-3 (v.4), một chương trình bảng tính với Lotus SmartSuite; lưu trữ dữ liệu trong các tế bào được tổ chức thành các hàng và cột; mỗi tế bào có thể lưu trữ dữ liệu tĩnh hoặc một công thức, có thể tự động cập nhật các giá trị hiển thị trong ô.

What is a WK4 file?

Spreadsheet created by IBM Lotus 1-2-3 (v.4), a spreadsheet program included with Lotus SmartSuite; stores data in cells that are organized into rows and columns; each cell can store static data or a formula, which automatically updates the value displayed in the cell.

Cách mở .WK4 file

Để mở file .WK4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WK4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WK4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WK4 do người dùng đóng góp.

  • Gnumeric
  • Corel Quattro Pro X9
  • Corel Quattro Pro X9
  • IBM Lotus
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English

Chuyển đổi file .WK4

File .WK4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *