WKE File

? Cách mở file .WKE? Những phần mềm mở file .WKE và sửa file lỗi. Convert Binary WKE file sang định dạng khác.

.WKE File Extension

   
File name WKE File
File Type Lotus 1-2-3 Educational Version Worksheet
Nhà phát triển IBM
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .WKE là file gì?

WKE là Data Files - Lotus 1-2-3 Educational Version Worksheet, dưới định dạng Binary được phát triển bởi IBM.

tập tin bảng tính được tạo ra bởi Lotus 1-2-3 phiên bản giáo dục; chứa dữ liệu định dạng trong một mạng lưới các tế bào, mỗi trong số đó có thể chứa văn bản chữ và số, công thức, hoặc giá trị số; tổ chức trong một spreasheet bởi hàng và cột.

What is a WKE file?

Spreadsheet file created by Lotus 1-2-3 educational version; contains data formatted in a grid of cells, each of which may contain alphanumeric text, formulas, or number values; organized in a spreasheet by rows and columns.

Cách mở .WKE file

Để mở file .WKE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WKE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WKE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WKE do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .WKE

File .WKE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *