WKI File

? Cách mở file .WKI? Những phần mềm mở file .WKI và sửa file lỗi. Convert N/A WKI file sang định dạng khác.

.WKI File Extension

   
File name WKI File
File Type Lotus 2 Worksheet
Nhà phát triển IBM
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .WKI là file gì?

WKI là Spreadsheet Files - Lotus 2 Worksheet, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

tập tin bảng tính được tạo ra bởi phiên bản 2 của Lotus 1-2-3; lưu dữ liệu theo định dạng các hàng và cột; không được sử dụng nữa kể từ Lotus 1-2-3 phiên bản 2 đã được phát hành trong những năm 1980 và các phần mềm đã trải qua nhiều phiên bản sau này.

What is a WKI file?

Spreadsheet file created by version 2 of Lotus 1-2-3; saves data in the format of rows and columns; not used anymore since Lotus 1-2-3 version 2 was released in the 1980s and the software underwent many later revisions.

Cách mở .WKI file

Để mở file .WKI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WKI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WKI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WKI do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • 7-Zip
  • 7-Zip

Chuyển đổi file .WKI

File .WKI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *