WKS File

? Cách mở file .WKS? Những phần mềm mở file .WKS và sửa file lỗi. Convert Binary WKS file sang định dạng khác.

.WKS File Extension

   
File name WKS File
File Type 1Lotus 1-2-3 Spreadsheet
Nhà phát triển IBM
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.9 ★ (15 Bình chọn)

File .WKS là file gì?

WKS là Spreadsheet Files - 1Lotus 1-2-3 Spreadsheet, dưới định dạng Binary được phát triển bởi IBM.

tập tin bảng tính được tạo ra bởi Lotus 1-2-3; lưu trữ dữ liệu trong một mạng lưới các tế bào, có thể chứa công thức, văn bản chữ và số, hoặc các giá trị số và được tổ chức bởi các hàng và cột.

What is a WKS file?

Spreadsheet file created by Lotus 1-2-3; stores data in a grid of cells, which may contain formulas, alphanumeric text, or number values and are organized by rows and columns.

Cách mở .WKS file

Để mở file .WKS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WKS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WKS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WKS do người dùng đóng góp.

  • Planamesa NeoOffice
  • Microsoft Excel 2019
  • Microsoft Excel 2019
  • Corel Quattro Pro X9
  • Apache OpenOffice
  • Gnumeric
  • Gnumeric

Chuyển đổi file .WKS

File .WKS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *