WLMP File

? Cách mở file .WLMP? Những phần mềm mở file .WLMP và sửa file lỗi. Convert Binary WLMP file sang định dạng khác.

.WLMP File Extension

   
File name WLMP File
File Type Windows Live Movie Maker Project File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (601 Bình chọn)

File .WLMP là file gì?

WLMP là Video Files - Windows Live Movie Maker Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một WLMP là một dự án phim được tạo ra bởi Windows Live Movie Maker, chương trình cho phép người sử dụng để tạo phim và trình chiếu riêng của họ. Nó chứa đường dẫn đến video, chuyển phim, hình ảnh, âm nhạc, và các hiệu ứng đặc trưng trong các dự án phim. file WLMP không chứa nội dung thực tế xuất hiện trong dự án phim, chỉ có các liên kết đến nội dung.

What is a WLMP file?

A WLMP file is a movie project created by Windows Live Movie Maker, a program that allows users to create their own movies and slideshows. It contains paths to video, movie transitions, images, music, and effects featured in the movie project. WLMP files do not contain the actual content that appears in the movie project, only the links to the content.

Cách mở .WLMP file

Để mở file .WLMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WLMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WLMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WLMP do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Live Movie Maker
  • Windows LiveR Movie Maker
  • Windows LiveR Movie Maker
  • Windows Movie Maker
  • iTunes
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander

Chuyển đổi file .WLMP

File .WLMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *