WLS File

? Cách mở file .WLS? Những phần mềm mở file .WLS và sửa file lỗi. Convert N/A WLS file sang định dạng khác.

.WLS File Extension

   
File name WLS File
File Type R-Link Update File
Nhà phát triển Renault
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.8 ★ (4 Bình chọn)

File .WLS là file gì?

WLS là Encoded Files - R-Link Update File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Renault.

tập tin Một WLS là một tập tin cập nhật hệ thống được sử dụng bởi R-Link, một viên thuốc kèm theo xe Renault. Nó chứa mã hóa cập nhật dữ liệu được sử dụng bởi R-Link để cập nhật hệ thống.

What is a WLS file?

A WLS file is a system update file used by R-Link, a tablet included with Renault vehicles. It contains encrypted update data used by R-Link to update the system.

Cách mở .WLS file

Để mở file .WLS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WLS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WLS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WLS do người dùng đóng góp.

  • Renault R-Link Toolbox
  • winlottosystems
  • winlottosystems
  • WELS3
  • Wind Loads on Structures

Chuyển đổi file .WLS

File .WLS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *