WLU File

? Cách mở file .WLU? Những phần mềm mở file .WLU và sửa file lỗi. Convert N/A WLU file sang định dạng khác.

.WLU File Extension

   
File name WLU File
File Type Jaff Ransomware Encrypted File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .WLU là file gì?

WLU là Encoded Files - Jaff Ransomware Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một WLU là một tập tin được mã hóa bởi Jaff ransomware, nhiễm máy tính sử dụng bởi tội phạm mạng. Nó chứa tập tin của người dùng, chẳng hạn như một tập tin accdb, .ods, .pptx, hoặc .WMV, mã hóa với thuật toán RSA và AES-128 mật mã. file WLU trở nên phổ biến vào năm 2017.

What is a WLU file?

A WLU file is a file encrypted by Jaff ransomware, a computer infection utilized by cybercriminals. It contains a user's file, such as a .ACCDB, .ODS, .PPTX, or .WMV file, encrypted with the RSA algorithm and AES-128 ciphers. WLU files became prevalent in 2017.

Cách mở .WLU file

Để mở file .WLU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WLU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WLU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WLU do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .WLU

File .WLU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *