WLVS File

? Cách mở file .WLVS? Những phần mềm mở file .WLVS và sửa file lỗi. Convert N/A WLVS file sang định dạng khác.

.WLVS File Extension

   
File name WLVS File
File Type Windows Movie Maker Video Settings File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .WLVS là file gì?

WLVS là Settings Files - Windows Movie Maker Video Settings File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một WLVS chứa các tùy chọn được sử dụng bởi Windows Movie Maker, một chương trình sử dụng để tạo phim và trình chiếu. Nó lưu trữ các thiết lập video như chiều rộng và chiều cao của video, tỷ lệ bit, tỷ lệ khung hình, và định dạng âm thanh.

What is a WLVS file?

A WLVS file contains settings used by Windows Movie Maker, a program used to create home movies and slideshows. It stores video settings such as the width and height of your video, bit rate, frame rate, and audio format.

Cách mở .WLVS file

Để mở file .WLVS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WLVS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WLVS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WLVS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Movie Maker
  • Web Link Validator
  • Web Link Validator

Chuyển đổi file .WLVS

File .WLVS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *