WLX File

? Cách mở file .WLX? Những phần mềm mở file .WLX và sửa file lỗi. Convert Binary WLX file sang định dạng khác.

.WLX File Extension

   
File name WLX File
File Type 1Windows Live Mesh Sync File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .WLX là file gì?

WLX là Misc Files - 1Windows Live Mesh Sync File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin tạm thời được tạo ra bởi Live Mesh, một ứng dụng Microsoft sử dụng để đồng bộ hóa các file giữa các máy tính, Windows Live SkyDrives, và các địa điểm lưu trữ khác; đánh dấu một tập tin mà vẫn phải được tải về từ một vị trí lưu trữ từ xa đến vị trí lưu trữ địa phương; đóng vai trò như một giữ chỗ cho đến khi tập tin thực tế được tải về.

What is a WLX file?

Temporary file created by Live Mesh, a Microsoft application used for synchronizing files between computers, Windows Live SkyDrives, and other storage locations; marks a file that still has to be downloaded from a remote storage location to the local storage location; acts as a placeholder until the actual file is downloaded.

Cách mở .WLX file

Để mở file .WLX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WLX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WLX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WLX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft OneDrive
  • Westlaw Case Notebook
  • Westlaw Case Notebook
  • FileMaker Pro Trial
  • Media Player Classic
  • WillExpert Application
  • WillExpert Application

Chuyển đổi file .WLX

File .WLX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *