WNCRY File

? Cách mở file .WNCRY? Những phần mềm mở file .WNCRY và sửa file lỗi. Convert N/A WNCRY file sang định dạng khác.

.WNCRY File Extension

   
File name WNCRY File
File Type Wana Decrypt0r 2.0 Encrypted File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (16 Bình chọn)

File .WNCRY là file gì?

WNCRY là Encoded Files - Wana Decrypt0r 2.0 Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một WNCRY là một tập tin được mã hóa bằng cách Wana Decrypt0r 2.0, một nhiễm ransomware sử dụng bởi tội phạm mạng. Nó chứa tập tin của người dùng, chẳng hạn như một .BAT, BMP, .WAV, hoặc file XLSX, mã hóa với thuật toán RSA và AES-128 mật mã. file WNCRY trở nên phổ biến vào năm 2017.

What is a WNCRY file?

A WNCRY file is a file encrypted by Wana Decrypt0r 2.0, a ransomware infection utilized by cybercriminals. It contains a user's file, such as a .BAT, .BMP, .WAV, or .XLSX file, encrypted with the RSA algorithm and AES-128 ciphers. WNCRY files became prevalent in 2017.

Cách mở .WNCRY file

Để mở file .WNCRY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WNCRY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WNCRY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WNCRY do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .WNCRY

File .WNCRY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *