WNK File

? Cách mở file .WNK? Những phần mềm mở file .WNK và sửa file lỗi. Convert Binary WNK file sang định dạng khác.

.WNK File Extension

   
File name WNK File
File Type Wink Presentation
Nhà phát triển DebugMode
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .WNK là file gì?

WNK là Data Files - Wink Presentation, dưới định dạng Binary được phát triển bởi DebugMode.

Trình diễn được tạo bởi Wink, một chương trình dùng để tạo ra các hướng dẫn phần mềm; chứa một tập hợp các slide, được tạo thành từ các ảnh chụp màn hình được thực hiện bởi chương trình; cũng có thể bao gồm các dữ liệu khác, chẳng hạn như tiêu đề slide, thuộc tính xuất hiện, âm thanh, văn bản, hình dạng rút ra, và phong cách trình bày.

What is a WNK file?

Presentation created by Wink, a program used to create software tutorials; contains a collection of slides, which are made up of screenshots taken by the program; may also include other data, such as slide titles, appearance properties, audio, text, drawn shapes, and presentation styles.

Cách mở .WNK file

Để mở file .WNK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WNK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WNK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WNK do người dùng đóng góp.

  • DebugMode Wink
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .WNK

File .WNK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *