WNRY File

? Cách mở file .WNRY? Những phần mềm mở file .WNRY và sửa file lỗi. Convert N/A WNRY file sang định dạng khác.

.WNRY File Extension

   
File name WNRY File
File Type WannaCry Virus Encrypted File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .WNRY là file gì?

WNRY là Encoded Files - WannaCry Virus Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một tập tin có phần mở rộng WNRY đã được mã hóa bởi WannaCry ransomware (còn gọi là WannaCrypt0r, WannaCrypt, và WCry), được sử dụng bởi phần mềm độc hại tội phạm. Nó chứa một tập tin, chẳng hạn như một MP4, .docx, .MPG, BAK, hoặc tập tin .PDF, mà đã được đổi tên và mã hóa bởi virus. file WNRY trở nên phổ biến vào năm 2017 và là biến thể của .WCRY và .WNCRY file mã hóa.

What is a WNRY file?

A file with a WNRY extension has been encrypted by WannaCry ransomware (also known as WannaCrypt0r, WannaCrypt, and WCry), which is malware utilized by cybercriminals. It contains a file, such as an .MP4, .DOCX, .MPG, .BAK, or .PDF file, that has been renamed and encrypted by the virus. WNRY files became prevalent in 2017 and are variants of the .WCRY and .WNCRY encrypted files.

Cách mở .WNRY file

Để mở file .WNRY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WNRY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WNRY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WNRY do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .WNRY

File .WNRY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *