WOA File

? Cách mở file .WOA? Những phần mềm mở file .WOA và sửa file lỗi. Convert N/A WOA file sang định dạng khác.

.WOA File Extension

   
File name WOA File
File Type WebObjects Application
Nhà phát triển Apple
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .WOA là file gì?

WOA là Web Files - WebObjects Application, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

ứng dụng web tạo ra với WebObjects, một khuôn khổ doanh nghiệp được phát triển bởi Apple; sử dụng mã Java và nguyên tắc thiết kế hướng đối tượng; có thể được triển khai trên bất kỳ nền tảng nào hỗ trợ các chương trình Java.

What is a WOA file?

Web application created with WebObjects, an enterprise framework developed by Apple; uses Java code and object-oriented design principles; can be deployed on any platform that supports Java programs.

Cách mở .WOA file

Để mở file .WOA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WOA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WOA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WOA do người dùng đóng góp.

  • Web browser

Chuyển đổi file .WOA

File .WOA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *