WRP File

? Cách mở file .WRP? Những phần mềm mở file .WRP và sửa file lỗi. Convert N/A WRP file sang định dạng khác.

.WRP File Extension

   
File name WRP File
File Type Geomagic 3D Wrap File
Nhà phát triển Geomagic
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .WRP là file gì?

WRP là 3D Image Files - Geomagic 3D Wrap File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Geomagic.

định dạng mô hình độc quyền 3D được sử dụng bởi phần mềm Geomagic DSSP (hình kỹ thuật số lấy mẫu và xử lý); có thể chứa những đám mây điểm, mô hình đa giác, lưới mô hình, mô hình CAD, đường cong, datums, dữ liệu NURBS, và các tính năng khác.

What is a WRP file?

Proprietary 3D modeling format used by Geomagic DSSP (digital shape sampling and processing) software; may contain point clouds, polygonal models, mesh models, CAD models, curves, datums, NURBS data, and other features.

Cách mở .WRP file

Để mở file .WRP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WRP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WRP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WRP do người dùng đóng góp.

  • Geomagic Studio
  • WinReader PRO
  • WinReader PRO
  • NCollector Studio Lite
  • Studio Application
  • WebWorks ePublisher Express
  • WebWorks ePublisher Express

Chuyển đổi file .WRP

File .WRP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *