WRPL File

? Cách mở file .WRPL? Những phần mềm mở file .WRPL và sửa file lỗi. Convert Binary WRPL file sang định dạng khác.

.WRPL File Extension

   
File name WRPL File
File Type Widelands Saved Game File
Nhà phát triển The Widelands Development Team
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (18 Bình chọn)

File .WRPL là file gì?

WRPL là Game Files - Widelands Saved Game File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The Widelands Development Team.

save game được tạo ra bởi Widelands, một trò chơi chiến lược nguồn mở; chứa tất cả người chơi di chuyển từ trạng thái khởi đầu ban đầu, được lưu trữ trong một tập tin .WGF riêng biệt (tương tự như với phần mở rộng .WRPL.WGF); sử dụng để lưu và tải trong game tiến bộ.

What is a WRPL file?

Saved game created by Widelands, an open source strategy game; contains all player moves since the initial starting condition, which is stored in a separate .WGF file (also seen with the .WRPL.WGF extension); used to save and load in-game progress.

Cách mở .WRPL file

Để mở file .WRPL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WRPL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WRPL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WRPL do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .WRPL

File .WRPL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *