WSF File

? Cách mở file .WSF? Những phần mềm mở file .WSF và sửa file lỗi. Convert N/A WSF file sang định dạng khác.

.WSF File Extension

   
File name WSF File
File Type Windows Script File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (13 Bình chọn)

File .WSF là file gì?

WSF là Executable Files - Windows Script File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Một tập tin WSF là một kịch bản thực thi cho Windows mà có thể kết hợp JScript và VBScript thói quen và có thể bao gồm các yếu tố XML. file WSF chạy tự nếu WScript hoặc cscript được cài đặt.

What is a WSF file?

A WSF file is an executable script for Windows that can incorporate JScript and VBScript routines and may include XML elements. WSF files run themselves if WScript or CScript is installed.

Cách mở .WSF file

Để mở file .WSF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WSF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WSF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WSF do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Microsoft WScript
  • Microsoft WScript
  • Microsoft CScript
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • eStroke Animated Chinese Character
  • eStroke Animated Chinese Character

Chuyển đổi file .WSF

File .WSF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *