WSH File

? Cách mở file .WSH? Những phần mềm mở file .WSH và sửa file lỗi. Convert Text WSH file sang định dạng khác.

.WSH File Extension

   
File name WSH File
File Type Windows Script Host Settings
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Executable Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (9 Bình chọn)

File .WSH là file gì?

WSH là Executable Files - Windows Script Host Settings, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

tài liệu văn bản có chứa các thuộc tính và các thông số cho một kịch bản nhất định, ví dụ: một .vb hoặc .VBS tập tin; sử dụng để tùy biến việc thực hiện một số kịch bản; đòi hỏi WScript hoặc cscript để chạy, cả hai đều được kèm với hệ điều hành Windows.

What is a WSH file?

Text document that contains properties and parameters for a certain script, i.e. a .VB or .VBS file; used for customizing the execution of certain scripts; requires WScript or CScript to run, both of which are included with the Windows operating system.

Cách mở .WSH file

Để mở file .WSH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WSH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WSH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WSH do người dùng đóng góp.

  • Word Search Creator
  • Script Sentry
  • Script Sentry

Chuyển đổi file .WSH

File .WSH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *