WX File

? Cách mở file .WX? Những phần mềm mở file .WX và sửa file lỗi. Convert Zip WX file sang định dạng khác.

.WX File Extension

   
File name WX File
File Type 1Wanam Xposed Backup File
Nhà phát triển Wanam
Phân loại Backup Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .WX là file gì?

WX là Backup Files - 1Wanam Xposed Backup File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Wanam.

tập tin Một WX là một tập tin sao lưu được tạo ra bởi Wanam Xposed, một module cho khung Xposed đặc trưng trong các thiết bị Samsung chạy Android 4.2 hoặc cao hơn. Các tập tin có chứa một bản sao lưu của hồ sơ đề của ứng dụng, có thể được nhập vào ứng dụng.

What is a WX file?

A WX file is a backup file created by Wanam Xposed, a module for the Xposed Framework featured in Samsung devices that run Android 4.2 or later. The file contains a backup of the app's theme profile, which can be imported into the app.

Cách mở .WX file

Để mở file .WX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WX do người dùng đóng góp.

  • Wanam Xposed

Chuyển đổi file .WX

File .WX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *