WXI File

? Cách mở file .WXI? Những phần mềm mở file .WXI và sửa file lỗi. Convert Text WXI file sang định dạng khác.

.WXI File Extension

   
File name WXI File
File Type WiX Include File
Nhà phát triển Outercurve Foundation
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .WXI là file gì?

WXI là Developer Files - WiX Include File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Outercurve Foundation.

Tập tin được tạo ra bởi các công cụ WiX, một cài đặt Windows đang phát triển chương trình; chứa một yếu tố container cấp cao nhất được gọi là, , đó là phần tử gốc của tập tin; tương tự như tiêu đề (.H) các tập tin được sử dụng bởi C ++.

What is a WXI file?

File created by the WiX toolset, a Windows installer developing program; contains a top-level container element called, , which is the root element of the file; similar to header (.H) files used by C++ code.

Cách mở .WXI file

Để mở file .WXI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WXI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WXI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WXI do người dùng đóng góp.

  • WiX Toolset

Chuyển đổi file .WXI

File .WXI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *