WXL File

? Cách mở file .WXL? Những phần mềm mở file .WXL và sửa file lỗi. Convert Text WXL file sang định dạng khác.

.WXL File Extension

   
File name WXL File
File Type WiX Localization File
Nhà phát triển Outercurve Foundation
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .WXL là file gì?

WXL là Developer Files - WiX Localization File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Outercurve Foundation.

Tập tin được tạo ra bởi Windows Installer XML (WiX) công cụ, một chương trình Windows phát triển trình cài đặt; chứa một tập hợp các chuỗi cho địa hóa một sản phẩm cho một nền văn hóa cụ thể; bao gồm dịch sử dụng giao diện văn bản cho một số ngôn ngữ.

What is a WXL file?

File created by the Windows Installer XML (WiX) toolset, a Windows installer development program; contains a collection of strings for localizing a product for a specific culture; includes translated user interface text for several languages.

Cách mở .WXL file

Để mở file .WXL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WXL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WXL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WXL do người dùng đóng góp.

  • WiX Toolset
  • Brackets
  • Brackets
  • Microsoft Visual Studio Code
  • Pololu Wixel Configuration Utility

Chuyển đổi file .WXL

File .WXL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *