WXP File

? Cách mở file .WXP? Những phần mềm mở file .WXP và sửa file lỗi. Convert N/A WXP file sang định dạng khác.

.WXP File Extension

   
File name WXP File
File Type Wax 2.0 Project
Nhà phát triển DebugMode
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (8 Bình chọn)

File .WXP là file gì?

WXP là Video Files - Wax 2.0 Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi DebugMode.

Dự án tạo ra và được sử dụng bởi Wax, một video compositing và chương trình hiệu ứng đặc biệt; cửa hàng dự án thiết lập, chẳng hạn như độ phân giải video và tỷ lệ khung hình, và bất kỳ sửa đổi được thực hiện bởi người sử dụng; có thể được lưu lại và thay đổi nội dung vào những thời điểm khác nhau.

What is a WXP file?

Project created and used by Wax, a video compositing and special effects program; stores project settings, such as video resolution and frame rate, and any edits made by the user; can be saved and edited at different times.

Cách mở .WXP file

Để mở file .WXP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WXP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WXP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WXP do người dùng đóng góp.

  • DebugMode Wax 2
  • WriterPad
  • WriterPad
  • EXP

Chuyển đổi file .WXP

File .WXP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *