WXS File

? Cách mở file .WXS? Những phần mềm mở file .WXS và sửa file lỗi. Convert XML WXS file sang định dạng khác.

.WXS File Extension

   
File name WXS File
File Type WiX Source File
Nhà phát triển Outercurve Foundation
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.4 ★ (20 Bình chọn)

File .WXS là file gì?

WXS là Developer Files - WiX Source File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Outercurve Foundation.

file nguồn tạo ra bởi Windows Installer XML (WiX) công cụ, Windows cài đặt chương trình phát triển; tài liệu XML chứa một phần tử gốc (); một tập hợp các chuỗi cho địa hóa sản phẩm vào một nền văn hóa cụ thể; tương tự như file cpp.

What is a WXS file?

Source file created by Windows Installer XML (WiX) toolset, a Windows installer developing program; XML document containing one root element (); a collection of strings for localizing a product into a specific culture; similar to .CPP files.

Cách mở .WXS file

Để mở file .WXS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WXS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WXS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WXS do người dùng đóng góp.

  • WiX Toolset
  • WPanorama
  • WPanorama
  • DiffVue
  • Brackets
  • Microsoft Visual Studio Code
  • Microsoft Visual Studio Code

Chuyển đổi file .WXS

File .WXS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *