XAMLX File

? Cách mở file .XAMLX? Những phần mềm mở file .XAMLX và sửa file lỗi. Convert XML XAMLX file sang định dạng khác.

.XAMLX File Extension

   
File name XAMLX File
File Type Visual Studio Workflow Service File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .XAMLX là file gì?

XAMLX là Developer Files - Visual Studio Workflow Service File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

tập tin cho nhà phát triển sử dụng bởi Visual Studio, một ứng dụng phát triển phần mềm; sử dụng XML định dạng và định nghĩa một dịch vụ công việc, trong đó quy định cụ thể các hoạt động được thực hiện bởi một chương trình; sử dụng để xác định làm thế nào một chương trình dịch vụ từ xa chạy.

What is a XAMLX file?

Developer file used by Visual Studio, a software development application; uses XML formatting and defines a workflow service, which specifies activities to be implemented by a program; used for defining how a remote service program runs.

Cách mở .XAMLX file

Để mở file .XAMLX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XAMLX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XAMLX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XAMLX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio CTP
  • Microsoft Visual Studio CTP

Chuyển đổi file .XAMLX

File .XAMLX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *