XAN File

? Cách mở file .XAN? Những phần mềm mở file .XAN và sửa file lỗi. Convert Binary XAN file sang định dạng khác.

.XAN File Extension

   
File name XAN File
File Type Worms Map File
Nhà phát triển Team17 Software
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .XAN là file gì?

XAN là Game Files - Worms Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Team17 Software.

Bản đồ tập tin được sử dụng bởi một số loạt trò chơi Worms bao gồm Worms 3D và Worms Mayhem; tiết kiệm hình học ba chiều của bản đồ và bao gồm các tính năng như địa hình, các tòa nhà, và nước.

What is a XAN file?

Map file used by some Worms series games including Worms 3D and Worms Mayhem; saves the three-dimensional geometry of the map and includes features such as terrain, buildings, and water.

Cách mở .XAN file

Để mở file .XAN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XAN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XAN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XAN do người dùng đóng góp.

  • MapListEditor for Worms 4 Mayhem
  • Team17 Worms Mayhem
  • Team17 Worms Mayhem
  • Team17 Worms 3D

Chuyển đổi file .XAN

File .XAN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *