XAP File

? Cách mở file .XAP? Những phần mềm mở file .XAP và sửa file lỗi. Convert N/A XAP file sang định dạng khác.

.XAP File Extension

   
File name XAP File
File Type 1XACT Project
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (182 Bình chọn)

File .XAP là file gì?

XAP là Developer Files - 1XACT Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Dự án tạo ra với Microsoft Cross-Platform Công cụ tạo âm thanh (XACT); lưu trong một định dạng văn bản và chứa các hình thức trung gian của các thông tin được tạo ra bởi XACT; bao gồm giới thiệu đầy đủ về ngân hàng sóng (file .XWB), các ngân hàng âm thanh (file .XSB), và các thiết lập toàn cầu (.XGS tập tin).

What is a XAP file?

Project created with the Microsoft Cross-Platform Audio Creation Tool (XACT); saved in a text format and contains the intermediate form of the information produced by XACT; includes complete descriptions of wave banks (.XWB files), sound banks (.XSB files), and global settings (.XGS files).

Cách mở .XAP file

Để mở file .XAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XAP do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Microsoft DirectX
  • Microsoft DirectX
  • Zune
  • ClickFORMS
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .XAP

File .XAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *