XAPPL File

? Cách mở file .XAPPL? Những phần mềm mở file .XAPPL và sửa file lỗi. Convert XML XAPPL file sang định dạng khác.

.XAPPL File Extension

   
File name XAPPL File
File Type Spoon XML Application Configuration File
Nhà phát triển Spoon
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.6 ★ (9 Bình chọn)

File .XAPPL là file gì?

XAPPL là Data Files - Spoon XML Application Configuration File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Spoon.

Tập tin được tạo ra bởi Spoon ảo Application Studio, một chương trình được sử dụng để tạo các ứng dụng ảo hóa; cửa hàng ứng dụng đầu vào, các thiết lập ảo hóa, và các thiết lập xây dựng cần thiết để tạo ra các ứng dụng ảo đầu ra; sau khi xây dựng, có thể chạy như một thực thi độc lập (.EXE), với Virtual Desktop Máy chủ Spoon, hoặc từ trang web của Spoon.net như một ứng dụng lưu trữ.

What is a XAPPL file?

File created by Spoon Virtual Application Studio, a program used for creating virtualized applications; stores the input application, the virtualization settings, and build settings required to create the output virtual application; after built, can be run as a standalone executable (.EXE), with Spoon's Virtual Desktop Server, or from the Spoon.net website as a hosted application.

Cách mở .XAPPL file

Để mở file .XAPPL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XAPPL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XAPPL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XAPPL do người dùng đóng góp.

  • Spoon Virtual Application Studio
  • Spoon Studio
  • Spoon Studio
  • Spoon.net Studio

Chuyển đổi file .XAPPL

File .XAPPL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *