XCSL File

? Cách mở file .XCSL? Những phần mềm mở file .XCSL và sửa file lỗi. Convert Text XCSL file sang định dạng khác.

.XCSL File Extension

   
File name XCSL File
File Type CineStyle Color Correction File
Nhà phát triển Technicolor
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .XCSL là file gì?

XCSL là Data Files - CineStyle Color Correction File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Technicolor.

Tập tin được sử dụng bởi CineStyle Màu Assist, một chương trình được sử dụng để áp dụng cấu hình màu sắc CineStyle với máy ảnh Canon DLSR; lưu trong một định dạng XML và chứa siêu dữ liệu mô tả thông tin hiệu chỉnh màu sắc giúp cho máy ảnh hình ảnh chất lượng cao hơn.

What is a XCSL file?

File used by CineStyle Color Assist, a program used for applying CineStyle color profiles to Canon DLSR cameras; saved in an XML format and contains metadata describing color correction information that helps give the camera higher quality pictures.

Cách mở .XCSL file

Để mở file .XCSL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XCSL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XCSL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XCSL do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .XCSL

File .XCSL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *